הסכסוך הכספי בסך 1.5 מיליון דולר בין חברת סייבר לחברת אל על עובר לבוררות

הסכסוך הכספי על 1.5 מיליון דולר, בין חברת סייבר לחברת אל על יעבור לבוררות. זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דחה את בקשת אל על למנוע את בירור הסכסוך בינה לבין סייבר ישראל טכנולוגיות נסיעות, בפני בורר שמינה ראש לשכת עורכי הדין.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט יהודה זפט, קיבל אתמול (2.6.2009) את עמדת סייבר ישראל טכנולוגיות נסיעה בע"מ ("סייבר ישראל"), המיוצגת על ידי עורכי הדין אלקס הרטמן ורון גולדשטיין ממשרד ש. הורוביץ, והורה כי התביעה שהגישה לאחרונה סייבר ישראל כנגד אל על, על סך של כ-1.5 מיליון דולר, תידון בבוררות, בפני עו"ד אביתר קנולר, שמונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין.

נוכח הימנעותה של אל על מלהעביר לסייבר ישראל תשלומי עמלות להן היא זכאית, לטענתה, ביקשה סייבר ישראל מראש לשכת עורכי הדין כי ימנה, בהתאם לסמכותו לפי תניית הבוררות בהסכם בין הצדדים, בורר שיכריע בסכסוך. בחודש מארס 2009, ולמרות התנגדות אל על, נעתר ראש הלשכה לבקשה ומינה את עו"ד אביתר קנולר כבורר.

כחודש וחצי לאחר מינוי הבורר, הגישה אל על לבית המשפט המחוזי המרצת פתיחה במסגרתה עתרה למתן סעדים הצהרתיים שונים, וביניהם, סעד הצהרתי לפיו לבורר אין סמכות לדון בסכסוך וכי לראש הלשכה לא הייתה סמכות למנותו. זאת בטענה, כי בין הצדדים אין כל סכסוך שמקורו בהסכם העמלות, שכן אל על אינה מכחישה את חובתה לשלם לסייבר ישראל את תשלומי העמלות­ אלא טוענת כי היא זכאית לקזז מהם "עלויות עיבוד נתונים", המוסדרות בהסכם אחר­ בו לא נקבעה תניית בוררות המסמיכה את הבורר לדון בסכסוך.

בפסק דינו דחה בית המשפט את כל טענותיה של אל על וקבע, כי לבורר שמונה על ידי ראש הלשכה, סמכות לדון בסכסוך בכללותו.

נקבע, כי גם אם אל על מודה בחובה לשלם את העמלות, הרי מקום בו היא אינה משלמת אותן בפועל לסייבר ישראל, נזקקת סייבר ישראל לפסק דין לטובתה שיאפשר הליכי גבייה ועניין זה נמצא בסמכותו של הבורר.

  »  

תיירות חדשות 2007 | תיירות חדשות 2008 | תיירות חדשות 2009 | תיירות חדשות 2010 | תיירות חדשות 2011 | תיירות חדשות 2012 | תיירות חדשות 2013 | תיירות חדשות 2014 | תיירות חדשות 2015 | תיירות חדשות 2016 | תיירות חדשות 2017 | תיירות חדשות 2018 | תיירות חדשות 2019 | תיירות חדשות 2020

יולי 2007 | אוגוסט 2007 | ספטמבר 2007 | אוקטובר 2007 | נובמבר 2007 | דצמבר 2007

ינואר 2008 | פברואר 2008 | מרץ 2008 | אפריל 2008 | מאי 2008 | יוני 2008 | יולי 2008 | אוגוסט 2008 | ספטמבר 2008 | אוקטובר 2008 | נובמבר 2008 | דצמבר 2008

ינואר 2009 | פברואר 2009 | מרץ 2009 | אפריל 2009 | מאי 2009 | יוני 2009 | יולי 2009 | אוגוסט 2009 | ספטמבר 2009 | אוקטובר 2009 | נובמבר 2009 | דצמבר 2009

ינואר 2010 | פברואר 2010 | מרץ 2010 | אפריל 2010 | מאי 2010 | יוני 2010 | יולי 2010 | אוגוסט 2010 | ספטמבר 2010 | אוקטובר 2010 | נובמבר 2010 | דצמבר 2010

ינואר 2011 | פברואר 2011 | מרץ 2011 | אפריל 2011 | מאי 2011 | יוני 2011 | יולי 2011 | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 | אוקטובר 2011 | נובמבר 2011 | דצמבר 2011

ינואר 2012 | פברואר 2012 | מרץ 2012 | אפריל 2012 | מאי 2012 | יוני 2012 | יולי 2012 | אוגוסט 2012 | ספטמבר 2012 | אוקטובר 2012 | נובמבר 2012 | דצמבר 2012

ינואר 2013 | פברואר 2013 | מרץ 2013 | אפריל 2013 | מאי 2013 | יוני 2013 | יולי 2013 | אוגוסט 2013 | ספטמבר 2013 | אוקטובר 2013 | נובמבר 2013 | דצמבר 2013

ינואר 2014 | פברואר 2014 | מרץ 2014 | אפריל 2014 | מאי 2014 | יוני 2014 | יולי 2014 | אוגוסט 2014 | ספטמבר 2014 | אוקטובר 2014 | נובמבר 2014 | דצמבר 2014

ינואר 2015 | פברואר 2015 | מרץ 2015 | אפריל 2015 | מאי 2015 | יוני 2015 | יולי 2015 | אוגוסט 2015 | ספטמבר 2015 | אוקטובר 2015 | נובמבר 2015 | דצמבר 2015

ינואר 2016 | פברואר 2016 | מרץ 2016 | אפריל 2016 | מאי 2016 | יוני 2016 | יולי 2016 | אוגוסט 2016 | ספטמבר 2016 | אוקטובר 2016 | נובמבר 2016 | דצמבר 2016

ינואר 2017 | פברואר 2017 | מרץ 2017 | אפריל 2017 | מאי 2017 | יוני 2017 | יולי 2017 | אוגוסט 2017 | ספטמבר 2017 | אוקטובר 2017 | נובמבר 2017 | דצמבר 2017

ינואר 2018 | פברואר 2018 | מרץ 2018 | אפריל 2018 | מאי 2018 | יוני 2018 | יולי 2018 | אוגוסט 2018 | ספטמבר 2018 | אוקטובר 2018 | נובמבר 2018 | דצמבר 2018

ינואר 2019 | פברואר 2019 | מרץ 2019 | אפריל 2019 | מאי 2019 | יוני 2019 | יולי 2019 | אוגוסט 2019 | ספטמבר 2019 | אוקטובר 2019 | נובמבר 2019 | דצמבר 2019

ינואר 2020 | פברואר 2020 | מרץ 2020 | אפריל 2020 | מאי 2020 | יוני 2020

צור קשר


QR Code
קוד זה מיועד לקריאה באמצעות טלפון נייד המצוייד במצלמה.

לפרטים נוספים:
www.QRCode.co.il

חדשות תיירות