"פספס" טיול מאורגן ותבע את חברת הנסיעות

אמיר צומבר תבע את טראבקס בע"מ בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים בסכום של 25,420 שקל לאחר ש"פספס" טיול מאורגן לדרום אפריקה בחודש יולי 2008. לדבריו, הנתבעת לא עדכנה אותו בדבר יום הטיסה שאורגן בפועל על-ידי חברת דיזנהויז סיטונאות בע"מ, וכתוצאה מכך הפסיד את הטיסה והטיול. סכום התביעה כלל את עלות הטיול בסך 5,000$ ופיצוי בגין הפסד חודש עבודה בסך 4,000 שקל מאחר ולטענתו, הפסיק לעבוד שבוע לפני הטיול ובתקופת הטיול.

בכתב ההגנה טענה הנתבעת שהטיול הוזמן לבקשת צומבר מחברת דיזנהויז והיא העבירה לרשותו את כל החומר שסיפקה לה חברת דיזנהויז. "סוכנת נסיעות ישבה עם התובע, ועברה על כל מסמכי הנסיעה ובכלל זה כרטיס הטיסה, ודף הסבר של דיזנהויז שצוין בו תאריך ושעת הטיסה: יום 23.7.08 בשעה 01:10 לפנות בוקר". לדבריה, נציגתה ציינה בפני צומבר באופן מפורש את מועד הטיסה, "וידוע לכל שיש להתייצב בשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה". הנתבעת הוסיפה שצומבר הוזמן למפגש קבוצה של חברת דיזנהויז טרם הנסיעה, ושם עברו עם הנוסעים על הפרטים הטכניים וביניהם מועד הטיסה והמפגש בשדה התעופה. "עם היוודע שהתובע לא הופיע לטיסה, עשינו מאמץ להשיגו ביחד עם חברת דיזנהויז וניסינו למצוא לו טיסה חלופית וסידורי חבירה לקבוצה, אך מפאת התקופה העמוסה והקשיים שעמדו בפנינו, סירב התובע לאופציות שהצענו לו על-מנת לצמצם את הנזק". הנתבעת הוסיפה שצומבר התבלבל במועד ההגעה לשדה התעופה ולא הייתה לה יד בכך. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' נגד חברת דיזנהויז סיטונאות בע"מ שלא הגישה כתב הגנה.

בדיון בפני השופטת אנה שניידר, טענה נציגה של חברת דיזנהויז שבמפגש עברה הקבוצה על כל החומר, שוב, לרבות ימי הטיול והמפגש בטרמינל. לשאלת השופטת שניידר האם הודיעו לצומבר במהלך המפגש שעליו להתייצב בשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה, דהיינו ביום 22.7.08 בשעה 22:00 ענתה: "לא הייתי במפגש אבל כל חברי הקבוצה הגיעו בזמן וכנדרש ולא הייתה שום בעיה".

בסופו של דבר דחתה השופטת שניידר את התביעה ולפנים משורת הדין, לא חייבה את צומבר בהוצאות. "אמנם מועד הטיסה, 23.7.08 בשעה 01:10, דהיינו לאחר חצות, יכול היה לבלבל את התובע ועל סוכני נסיעות מנוסים לחזור ולהבהיר ללקוחותיהם שהכוונה במקרה כזה היא להתייצבות לטיסה בתאריך המוקדם ביום אחד מן התאריך שמצוין על גבי כרטיס הטיסה, דהיינו במקרה דנן - ביום 22.7.08 בשעה 22:00". השופטת שניידר הדגישה שבהתחשב בכך שכל הנוסעים האחרים הבינו מתי עליהם להתייצב והתייצבו במועד - אין לתובע אלא להלין על עצמו לגבי הטעות. "מן הראוי היה שמדריך הטיול בראותו שרק התובע לא התייצב למפגש בשדה התעופה, יצור קשר עם התובע על-מנת לברר את פשר היעדרותו, אולם הואיל ובחוברת הטיול שנמסרה לתובע צוין במפורש כי אי הופעה לטיול תחויב במלוא הסכום - לא הייתה מוטלת על המדריך חובה לעשות כן ורשאי היה לסבור כי אי ההתייצבות נבעה משיקוליו של התובע".

  »  

תיירות חדשות 2007 | תיירות חדשות 2008 | תיירות חדשות 2009 | תיירות חדשות 2010 | תיירות חדשות 2011 | תיירות חדשות 2012 | תיירות חדשות 2013 | תיירות חדשות 2014 | תיירות חדשות 2015 | תיירות חדשות 2016 | תיירות חדשות 2017 | תיירות חדשות 2018 | תיירות חדשות 2019 | תיירות חדשות 2020

יולי 2007 | אוגוסט 2007 | ספטמבר 2007 | אוקטובר 2007 | נובמבר 2007 | דצמבר 2007

ינואר 2008 | פברואר 2008 | מרץ 2008 | אפריל 2008 | מאי 2008 | יוני 2008 | יולי 2008 | אוגוסט 2008 | ספטמבר 2008 | אוקטובר 2008 | נובמבר 2008 | דצמבר 2008

ינואר 2009 | פברואר 2009 | מרץ 2009 | אפריל 2009 | מאי 2009 | יוני 2009 | יולי 2009 | אוגוסט 2009 | ספטמבר 2009 | אוקטובר 2009 | נובמבר 2009 | דצמבר 2009

ינואר 2010 | פברואר 2010 | מרץ 2010 | אפריל 2010 | מאי 2010 | יוני 2010 | יולי 2010 | אוגוסט 2010 | ספטמבר 2010 | אוקטובר 2010 | נובמבר 2010 | דצמבר 2010

ינואר 2011 | פברואר 2011 | מרץ 2011 | אפריל 2011 | מאי 2011 | יוני 2011 | יולי 2011 | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 | אוקטובר 2011 | נובמבר 2011 | דצמבר 2011

ינואר 2012 | פברואר 2012 | מרץ 2012 | אפריל 2012 | מאי 2012 | יוני 2012 | יולי 2012 | אוגוסט 2012 | ספטמבר 2012 | אוקטובר 2012 | נובמבר 2012 | דצמבר 2012

ינואר 2013 | פברואר 2013 | מרץ 2013 | אפריל 2013 | מאי 2013 | יוני 2013 | יולי 2013 | אוגוסט 2013 | ספטמבר 2013 | אוקטובר 2013 | נובמבר 2013 | דצמבר 2013

ינואר 2014 | פברואר 2014 | מרץ 2014 | אפריל 2014 | מאי 2014 | יוני 2014 | יולי 2014 | אוגוסט 2014 | ספטמבר 2014 | אוקטובר 2014 | נובמבר 2014 | דצמבר 2014

ינואר 2015 | פברואר 2015 | מרץ 2015 | אפריל 2015 | מאי 2015 | יוני 2015 | יולי 2015 | אוגוסט 2015 | ספטמבר 2015 | אוקטובר 2015 | נובמבר 2015 | דצמבר 2015

ינואר 2016 | פברואר 2016 | מרץ 2016 | אפריל 2016 | מאי 2016 | יוני 2016 | יולי 2016 | אוגוסט 2016 | ספטמבר 2016 | אוקטובר 2016 | נובמבר 2016 | דצמבר 2016

ינואר 2017 | פברואר 2017 | מרץ 2017 | אפריל 2017 | מאי 2017 | יוני 2017 | יולי 2017 | אוגוסט 2017 | ספטמבר 2017 | אוקטובר 2017 | נובמבר 2017 | דצמבר 2017

ינואר 2018 | פברואר 2018 | מרץ 2018 | אפריל 2018 | מאי 2018 | יוני 2018 | יולי 2018 | אוגוסט 2018 | ספטמבר 2018 | אוקטובר 2018 | נובמבר 2018 | דצמבר 2018

ינואר 2019 | פברואר 2019 | מרץ 2019 | אפריל 2019 | מאי 2019 | יוני 2019 | יולי 2019 | אוגוסט 2019 | ספטמבר 2019 | אוקטובר 2019 | נובמבר 2019 | דצמבר 2019

ינואר 2020 | פברואר 2020 | מרץ 2020 | אפריל 2020 | מאי 2020 | יוני 2020

צור קשר


QR Code
קוד זה מיועד לקריאה באמצעות טלפון נייד המצוייד במצלמה.

לפרטים נוספים:
www.QRCode.co.il

חדשות תיירות